Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті (бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру)

Ғылыми-техникалық бағдарлама О.0821 «Бірқатар маңызды ауруларды басқарудағы дербестендірілген тәсілдер»

Іске асыру мерзімі – 2018-2020 жж.

Жетекші – м.ғ.д. А.А. Турмухамбетова

Мемлекеттік тіркеу № – 0118ҚР01034

Бірге орындаушылар:

«Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасы» РМК.

Бағдарлама мақсаты – пациенттердің молекулярлық–генетикалық ерекшеліктерінің негізінде бірқатар маңызды ауруларды басқарудағы дараландырылған тәсіл үшін ғылыми негіздерді әзірлеу.

Бағдарлама міндеттері:

1)  Қазақстанның басты этникалық топ өкілдері арасында колоректальды қатерлі ісікке байланысты биомаркерлерді іздеу және бағалау.

2)  Колоректальды қатерлі ісік кезінде химиялық терапияда дараландырылған тәсілді әзірлеу.

3)  Қазақстанның басты этникалық топ өкілдері арасында ишемиялық жүрек ауруымен ауыратындарда антиагреганттық терапияға негізгі генетикалық маркерлердің тұрақтылығын іздеу және бағалау.

4)  Жүрек-тамыр жүйесін қалпына келтірумен байланысты генетикалық детерминанттарды зерттеу.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті (ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру)

1.  Остеомиелитті емдеу үшін Марбург жүйесі бойынша дайындап, антибиотикке байытылған аллографтты өңдеу және қолдану.

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Б.Е. Төлеубаев(2018-2020 жж., № МТ 0118ҚР01020);

2.  Орталық Қазақстан кен өндіру өнеркәсібіндегі жұмыс істейтін жұмыскерлердің денсаулық жағдайы мен кәсіптік қауіптерін бағалау.

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Е.Н. Сраубаев (2018-2020 жж., № МТ 0118ҚР01016);

3.  Реконструктивті хирургияда және оперативті урологияда жасушадан тыс ксеноқұрсақ матриксін қолдану.

Ғылыми жетекші - м.ғ.к., Н.Т. Абатов (2018-2020 жж., № МТ 0118ҚР01010);

4.  Емшектегі балаларда өкпелік гипертензияны ерте диагностикалау әдісін клиникалық-физиологиялық негіздеме.

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Ф.А. Миндубаева (2018-2020 жж., № МТ 0118ҚР01015);

5.  Ішек өтімсіздігі моделінің тіндерінде, ішкі органдарда және жүйелі қан ағымында бактериялық транслокация феноменін кешенді бағалау.

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Е.М. Тургунов (2018-2020 жж., № МТ 0118ҚР01018);

6.  Жас ерекшелігі бойынша ой еңбегі қызметкерлерінің экологиясы мен денсаулығы (университет мұғалімдерінің мысалында).

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Н.К. Смагулов. (2018-2020 жж. № МТ 0118ҚР01353).

7. Жаңа туылған нәрестелердің сепсисінің иммунологиялық аспектілері.

Ғылыми жетекшісі - м.ғ.к.  Л.Л. Ахмалтдинова (2020-2022 жж., №МТ 0120ҚР00187);

8. Helicobacter pylori – ассоциацияланған ауруларды емдеу және алдын алу үшін өсімдік тектес бірегей дәрілік заттардың құрамы мен технологиясын әзірлеу.

Ғылыми жетекшісі - фарм.ғ.д., профессор С.А. Ивасенко (2020-2021 жж., № МТ 0120ҚР00277);

9. Ісік генезінің ішек өтімсіздігі бар пациенттерде инфекциялық-қабыну асқынуларын ерте диагностикалауда бактериялық транслокация биомаркерлерінің детекциясы.

Ғылыми жетекшісі - м.ғ.д., профессор Е.М. Тургунов (2020-2021 жж., № МТ 0120ҚР00245);

10. Клиникалық-генетикалық факторлардың даму қаупіне және өздігінен миішілік қан кету кезіндегі ауру ағымының сипатына әсерін болжамдық бағалау.

Ғылыми жетекшісі - м.ғ.к. Н.И. Тұрсынов (2020-2021 жж., №МТ 0120ҚР00254).

Клиникалық зерттеулер

1. № M14-465 хаттамасына сәйкес"ABT-494 препаратын ревматоидты артриттің орташа ауыр немесе ауыр белсенді ағымы бар, тұрақты дозада стандартты базистік ревматизмге қарсы препараттарды алатын және оларға барабар жауап бере алмаған пациенттерде плацебомен салыстыру мақсатында III фазаның рандомизацияланған, қосарланған соқыр зерттеуі" (Тапсырыс беруші - "ЭббВи" ЖШҚ, Мәскеу қ.).

Ғылыми жетекшісі - м. ғ. к., доцент Алина А. Р.

2. № M13-545 хаттамасына сәйкес "ABT-494 препаратын ревматоидты артриттің орташа ауыр немесе ауыр белсенді ағымы бар, тұрақты дозада стандартты базистік ревматизмге қарсы препараттарды алатын және оларға барабар жауап бере алмаған пациенттерде плацебомен салыстыру мақсатында III фазаның рандомизацияланған, қосарланған соқыр зерттеуі"  (Тапсырыс беруші - "ЭббВи" ЖШҚ, Мәскеу қ.).

Ғылыми жетекшісі - м. ғ. к., доцент Алина А. Р.

3. Өкпе туберкулезінің резистентті түрлері кезінде ФС-1 дәрілік затының оральді нысанының қауіпсіздігін, емдік тиімділігін рандомизацияланған плацебо бақыланатын зерттеулер (Тапсырыс беруші - Акционерлік қоғам "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы", Алматы қаласы).

Ғылыми жетекшісі - м. ғ. д., профессор Н.С. Тәбріз

4. Сүт безі қатерлі ісігінің күрделі терапиясында «Арглабин» түпнұсқалық препаратының көп орталықтық клиникалық сынамасы жоғары дозада (Тапсырыс беруші- Акционерлік қоғам «Халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі» Фитохимия ", Қарағанды қаласы).

Ғылыми жетекшісі - м. ғ. д., профессор Сирота в. Б.

5. Күйік ауруы бар пациенттерді кешенді емдеуде Рингер лактат препараты, инфузияға арналған ерітіндімен салыстырғанда, Реосорбилакт® препаратын, инфузияға арналған ерітінді, қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігін ("Юрия-Фарм" ЖШҚ, Украина) зерттейтін ашық, соқыр, рандомизацияланған бақыланатын зерттеу.

Ғылыми жетекшісі - м. ғ. к. Тулеубаев Б. Е.

6. Күйік пен күйіктен кейінгі жараларды жергілікті емдеудің кешенді терапиясында "Х-GRAFT" ксеногендік биологиялық жабынды қолдану тиімділігінің қауіпсіздігін бағалау (Тапсырыс беруші -ТОО "Х-Matrix", Нур-Султан қаласы)

Ғылыми жетекшісі - м. ғ. к. Тулеубаев Б. Е.

Шаруашылық келісім тақырыптары

1. Хризотил шаңының әсерінен қызметкерлер қанының мембраналық-жасушалық өзгерістері (Тапсырыс беруші - АҚ "Қостанай минералдары")

Ғылыми жетекшісі - м. ғ. д., профессор С.А. Ибраев

2. Хризотил шаңының созылмалы әсерінен тәжірибелік жануарлардың тіндері мен мүшелеріндегі өзгерістер (Тапсырыс беруші - АҚ "Қостанай минералдары")

Ғылыми жетекшісі - м. ғ. д., профессор С.А. Ибраев

3. Тау - кен өнеркәсібі жұмысшыларын оңалтуда сублимацияланған саулмалды (бие сүтін) қолдану тиімділігін бағалау (Тапсырыс беруші - ЖШС "ЕвразияИнвест Ltd", Қарағанды қ.)

Ғылыми жетекшісі - м. ғ. д., профессор Ш.С. Қойгельдинова

4. Терпеноидты молекулаларды фармакогенетикалық зерттеу және олардың әсерінің молекулалық-генетикалық механизмдері (Тапсырыс беруші – "Халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі" акционерлік қоғамы «Фитохимия», Қарағанды қ.).

Ғылыми жетекшісі – Д.Б.  Бабенко, PhD

5. ДҚ-дезинфекциялау құралы бөлменің ауасына әсер еткеннен кейін КОЕ/м3 ауаның тұқымдалуын микробиологиялық бағалау (Тапсырыс беруші - ЖШС "ABsalut Ecology", Қарағанды қ.)

Ғылыми жетекшісі - м. ғ. к. С.Б. Ахметова

6. Пародонттың қабыну ауруларын емдеуде жаңа өсімдік тектес "Матрипин - Дент" фармакологиялық белсенділігін зерттеу (Тапсырыс беруші – Акционерлік қоғамы Халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі "Фитохимия ", Қарағанды қ.).

Ғылыми жетекшілері - м. ғ. к. С.Б. Ахметова, м. ғ. к. С.Т. Тулеутаева

7. Жеке өсімдік субстанцияларының негізінде бауырдың созылмалы диффузиялық ауруларын түзетуге арналған дәрілік препараттарды әзірлеу (Тапсырыс беруші - "Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ, Нұр-Сұлтан қ.).

Ғылыми жетекшісі - фарм.ғ.д. С.А. Ивасенко.

Халықаралық гранттар

Ауруханаға түскен пациенттен оқшауланған грамтеріс аэробты колонизация және қарсыласу динамикасы (SMART) (Тапсырыс беруші - International Health Management Associates, Inc. (IHMA)).

Ғылыми жетекшісі – А.В. Лавриненко, магистр