Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Білім беру
Талапкер
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Докторантура
8D07201 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

1 Білім саласы 8D07  Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
2 Дайындық бағыты 8D072 Өндірістік және өңдеу салалары
3 Білім беру бағдарламаларының тобы D119 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы
4 Білім беру бағдарламасы 8D07201 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы
5 ББ мақсаты халықаралық еңбек нарығында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды, жалпы және кәсіптік мәдениетінің деңгейі жоғары, өзін-өзі дамытуға, әлеуметтік бейімделуге қабілетті кәсіби элитаны даярлау
6 Түлектің құзыреті зерттеу саласын жүйелі түсінуін, осы салада қолданылатын зерттеу дағдылары мен әдістерін меңгеруін көрсету; ғылыми көзқараспен маңызды зерттеу процесін ойлау, жобалау, енгізу және бейімдеу қабілетін көрсету; ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайық ғылыми саланың шекараларын кеңейтуге өзінің түпнұсқа зерттеулерімен үлес қосу; жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу; өз білімі мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қалың жұртшылыққа хабарлау; білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіби контекстінде ілгерілеуге жәрдемдесу.
7 ББ түрі a) қолданыстағы ББ; 
8 ҰБШ бойынша деңгей 8
9 СБШ бойынша деңгей 8
10 Айрықша ерекшеліктері жоқ
11 Берілетін дәреже PhD
12 Оқу мерзімі 3 жыл
13 Кредит саны 180
14 Оқыту тілі Орыс; Қазақ; Ағылшын
15 ББ бекітілген күні 25.04.2019
16 Кадрларды даярлау бағыттарына арналған лицензияға қосымшаның болуы KZ32LAA00016018
17 Аккредитацияның болуы IAAR, Қолданылу мерзімі: 14.06.2018 ж. - 13.06.2023 ж.
18  Кәсіби қызметінің облысы әкімшілік-басқарушылық (ғылым, білім беру, өндіріс, сондай-ақ өзге де аралас қызмет салаларындағы қызметкерлері); ғылыми-зерттеу (ғылыми-зерттеу және оқу ұйымдарының қызметкерлері); аналитикалық (ақпараттық-талдау орталықтарының қызметкерлері); сараптамалық-консультативтік (сарапшылар, инженерлік және технологиялық саладағы кеңесшілер).
19 Кәсіби қызметтің объектісі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары; ғылым ұйымдары; фармацевтикалық және сабақтас өндірістерді ұйымдастыру және әкімшілендіру.