Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

2013 жыл

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті (ғылыми зерттеулерді  гранттық қаржыландыру)

1.  Орталық Қазақстанда Klebsiella текті ESBL- бактерияны түзушы штаммдарының  эпидемиологиясы мен дәрілік тұрақтылығын көпорталықты зерттеу. Ғылыми жетекші - м.ғ д. И.С.Азизов, (2012-2014 жж., № ГР 0112РК00813);

2.  Орталық Қазақстанда Staphylococcus aureus метициллин-тұрақты штаммдарының антибиотикорезистенттілігін көпорталықты зерттеу. Ғылыми жетекші - м.ғ д. И.С.Азизов, (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00812);

3.  Эхинококкозды хирургиялық емдеу бырысында эндовидеохирургиялық электроимпульсті өндеуді қолдану. Ғылыми жетекші - м.ғ д., профессор Тұрғынов Е.М., (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00814);

4.  Орталық Қазақстандағы энтеробактериялық карбопенемаз эпидемиялогиясы. Ғылыми жетекші - м.ғ.д. И.С Азизов., (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00811);

5.  Орталық Қазақстандағы энтеробактериялық карбопенемаз эпидемиялогиясы. Ғылыми жетекші - м.ғ.д. И.С.Азизов, (2012-2014 жж., № ГР 0112РК00810);

6.  Орталық Қазақстандағы Pseudomonas aeruginosa нозокомиалды штаммдардың дәрілік тұрақтылығын бірнеше ортада зерттеу. Ғылыми жетекші - м.ғ.д. И.С.Азизов, (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00809);

7.  Поливаленттік аллергияның қалыптасуы кезінде туа біткен иммунитетінің дабылдық молекуларының қызмет етудің және интерлейкин мәртебесінің бөлек көрсеткіштерінің ерекшеліктері. Ғылыми жетекші - к.ғ.д. Л.А.Ахмалтдинова, (2012-2014 жж., № ГР 0112РК00808);

8.  Өкпенің диффуздық және интерстициальды зақымдануы үдеуінің молекулалық медиаторлары. Ғылыми жетекшілер - м.ғ.д., профессор В.Б.Молотов-Лучанский, б.ғ.д., профессор Муравлева Л.Е., (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00807);

9.  Техногенді шаңның нанобөлшектері әсер еткенде жұмысшылардың денсаулығын сауықтыру үшін қауіпті басқару. Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,  профессор С.А.Ибраев, (2012-2014 жж., № ГР 0112РК00805);

10.  Қазақстан халқының денсаулығы мен қоршаған ортаға отын-энергетикалық кешен (ОЭК) жұмысының әсерін бағалау. Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,  профессор Е.Н.Сраубаев, (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00813);

11.  Дәрілік субстанциялар мен химиялық заттар үшін генетикалық маңызды зақымданулар мен жалпы уыттылықты санды бағалаудың стандартын жасауҒылыми жетекшілер - м.ғ.д.,  профессор В.А.Узбеков, м.ғ.д.,  профессор Дюсембаева, (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00803);

12.  Созылмалы лямблиозбен ауратын ересектер мен балаларды молекулалық-клеткалық деңгейінде емдеудің жетілдірілген әдістерін табу. Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,  профессор Р.Х. Бегайдарова № ГР 0112РК02818

13.  Медициналық жоғары оқу орнында білім беру нәтижелігін жоғарлату әдістемелігін жетілдіру.  Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,  профессор Р.С.Досмағамбетова № ГР 0112РК02817

14.  Микроағзалар биопленкасы (биобүлбір қабат) бірлестігінің дамуымен байланысты туындаған ірінді диабеттік остеоартропатияны емдеудің инновалиялық тәсілдері. Ғылыми жетекші - м.ғ.к.,  С.Б. Ахметова № ГР 0113РК00409

15.  Созылмалы бүйрек ауруы жетіспеушілі молекулярлы-жасушалық механизмдерінің дамуы.

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор В.Б.Молотов-Лучанский,  б.ғ.д., профессор Л.Е.Муравлева

№ ГР 0113РК00410

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

Қозғалыста қиналатын мүгедектерге сауықтыру шараларын анықтауды және тіршілік ету әрекетіне шектеуге деңгейін белгілеу кезінде Халықаралық денсаулық және тіршілік ету әрекетінің шектелуі, қызмет етуі жіктемесінің ережесін қолдана отырып зерттеуі. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. К.А. Алиханова.

ШЖҚ ҚР ДСМ «Кардиология және ішкі ауруларды ғылыми-зерттеу институты РМҚК

 «Қазақстан Республикасының ауыл халқына қызмет көрсететін медициналық ұйымдарының дамуының инновациялық технологияларының моделін дайындау» ҒТБ

Тақырыбы «Қауіптің негізгі факторларын бағалау, зерттеу және әлеуметтік-маңызды аурулардың таралуының негізінде АМСК деңгейінде халық денсаулығын нығайту бойынша профилактикалық және реабилитациялық технологияларды дайындау». Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор Қ.Ә.Әлиханова (2012-2014 жж., № ГР 0112РК02867).

ҚР ДМ «Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемаларының республикалық-практикалық орталығы» РМҚК

«Қазақстан Республикасында әлеуметтік эпидемияларды (анашаға тәуелділік, экстремизм, терроризм, криминалдық қауымдастыққа тартылу, деструктивтік секталар, ойынқұмарлықтар) таратудың тиімді профилактикасы».

Тақырыбы «ҚР денсаулық сақтау жүйесіндегі психологиялық тәуелділіктерге тартылу қауіптерінің қатынасында психотүзетушілік технологияларының тиімділігін зерттеу». Ғылыми жетекшісі – м.ғ.к., М.Ю.Любченко

IV ТЕМПУС Еуропалық одақтың бағдарламасы

1.  Қоршаған орта гигиенасы аумағында білім беру, зерттеу инновация бойынша Орта-Азия желісі. Жауапты орындаушы-м.ғ.д. А.А.Тұрмұхаметова.

2.  Виртуалдық пациент және проблемалық-бағдарлық оқытуды еңгізуге бағытталған медициналық білім беру бойынша  Аймақаралық ұлттық орталық желісін құру. Жауапты орындаушы-б.ғ.к. А.З.Мұратова.

3.  Адамдарды дамыту арқылы білім беру ұйымдарын жетілдіруге жәрдемдесу. Жауапты орындаушы- Д.М. Досқожин

« Өмір жайлы ғылым орталығы» жеке мекемесі.

Тақырыбы: «Клиникалық зеттеу «Токсикалық гепатитпен ауырхан науқастарға «Цитафат» препаратының тиімділігі және қауіпсіздігі». Ғылыми жетекшісі – м.ғ.к., доцент Ш.С.Қалиева

АҚ "Фитохимия"Халықаралық ғылыми-өндіріс холдингі

1.  1 фазасының клиникалық сынағынан иммуномодулятор ретінде капсуладағы "Арглабин" препаратының қауіпсіздігінің байқауы («Фитохимия»  халықаралық ғылыми-өндірістік холдинг). Ғылыми жетекші - м.ғ д., доцент Н.С. Тәбріз

2.  Емдеу стандартына еңгізу үшін «Арглабин» дәрілік  препаратын рандомизирленген көп орталықты клиникалық зерттеу («Фитохимия» халықаралық ғылыми-өндірістік холдинг). Ғылыми жетекші - м.ғ д., профессор В.Б.Сирота

3.  Жарақатты жазатын құрал ретінде «Аяфрол» препаратының төзімділік және қауыпсыздігін зерттеу («Фитохимия»  халықаралық ғылыми-өндірістік холдинг). Ғылыми жетекші - м.ғ д., профессор Е.М.Тұргынов

Шаруашылық шарт тақырыптары

1.  "КазТрансОйл" АҚ шығыс филиалы қажеттілігі үшін еңбек шарттары бойынша жұмыс орынын аттесттау. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев

2.  «ТНК «КазХром» АҚ филиалы хромқұрамды шаңның әсер ету деңгейінің қауіпсіздігіне бағдарлау құрастыру.– Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев

3.  Басқару мекемесіндегі еңбек шарты бойынша өндіріс орындарын аттестаттау. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев

4.  «Петропавлдік бөлім» ЕК ФМБК ООТЖ. мекемелеріндегі еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау Ғылыми жетекші м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев

5.  Адамдарды аутопсиялауға өкпенің сынамалы жасушаларындағы хризотил құрамын зерттеу, Жетіқара қ. тұратындар  «Костанайлық минералдар» АҚ жұмыс істейтіндердің  Ғылыми жетекші м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев

6.  АҚ "Костанайлық минералдар" теміржол мекемелердің жұмыскерлеріндегі хризотил-астбест құрамдас тозаңның әсер ету шарттарындағы мүмкін болатын жұмыс өтілін құрастыру. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев

7.  Еңбек шарттары бойынша өндіріс нысандарын аттесттау. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев

8.  Санитарлы-гигиеналық зерттеуге зертханалық өлшемдер өткізу. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев

«Ғылыми –техникалық мәліметтер ұлттық орталығы» АҚ тіркелген бастамашыл тақырыптар

1.  Ересектердің әлеуметтік маңызды ауруларын диагностикалауды, алдын алу және емдеуін оптимизациялауды жетілдіру жолдары. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. К.А. Әлиханова 2009-2013 жж. № ГР 0109РК01381

2.  Хирургия саласындағы ауруларды анықтау және емдеудің инновауиялық технологиялары. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Е.М.Тұргынов 2011-2016 жж. № ГР 0112РК00417

3.  Ішкі аурулар патологиясы кезіндегі алдын-алу шаралары, диагностика,емдеу және қалпына келтіру технологияларын жетілдіру. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Д.Ж. Тайжанова 2012-2015 № ГР 0112РК00420

4.  Ана мен бала денсаулық деңгейіне клиникалық-эпидемиологиялық сипаттама, алдын алу әдістері мен емі. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Р.Х. Бегайдарова 2012-2016 жж.  № ГР 0112РК00419

5.  Медициналық ЖОО-да оқыту тиімділігін жақсарту стратегиясын құрастыру. Ғылыми жетекші  - м.ғ.д., проф. Р.С. Досмагамбетова 2011-2016 жж. № ГР 0112РК00418

6.  Биобасқару әдісімен психофизиологиялық күштенуді түзеу және ой еңбегі тұлғаларының бейімделу ерекшеліктері. Ғылыми жетекші -б.ғ.д., доцент Б.К.Койчубеков 2011-2014 жж. № ГР 0112РК00421

7.  Полидәрілікаллергияның даму қаупі факторлары. Ғылыми жетекші - м.ғ.к. Л.Л. Ахмалтдинова 2011-2013 жж. № ГР 0112РК00422

8.  Кейбір жұқпалы аурулардың этиопатогенді терапиясын жетілдіру. Ғылыми жетекші - м.ғ.д., проф. Б.Н. Кошерова 2011-2013 жж. 2011-2013жж. № ГР 0112РК00423

9.  Стоматологиялық ауруларды емдеу мен диагностикалау әдістерін жетілдіру. Ғылыми жетекші - д.м.н., проф. А.Г. Курашев 2011-2016 жж. № ГР 0112РК00412

10.  Емдеу фондағы аутоиммунды тиреойд кездегі қалқанша без құрылымының өзгеру динамикасы. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Молотов-Лучанский В.Б. 2011-2013 жж. № ГР 0112РК00413

11.  Сәулелік диагностика және бас мидың ишемикалық зақымдануы және гипоксикалық реабилитациялау м.ғ.д., доцент Газизов О.М.  2012-2016 жж. № ГР 0112РК00415

12.  Біріңғай Ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің тұжырымдамасына (ҚР ДМС-БҰДСЖ) сәйкес жаңа инновациялық кезеңде балалар хирургиялық патологияларын төмендету және нәтижелерін жақсарту стратегиясы (балалар хирургиясы тәжірибесіне инновация, инвестиция, интеграция келтіру). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Марденов А.Б. 2012-2016 жж. № ГР 0112РК00410

13.  Қазақстандағы инновациялық инфрақұрылымын қарқынды пайдалану мақсатында медициналық білім мен ғылымның бизнеспен және халықпен (адами капитал) әріптестік. Научный руководитель - к.м.н., доцент Бисмильдин Х.Б. 2012-2016 жж. № ГР 0112РК00416

14.  Психикалық және жүріс-тұрыс бұзылуларды бар аурулардың кешенді терапиясындағы қолдану интеграция жүйелік амалын қолдану. Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент  Любченко М.Ю. 2012-2014 жж № ГР0112РК00419

15.  Инновационные технологияда андрагогик дәрігерлік. Ғылыми жетекші - д.м.н., профессор Оспанова К.Б. 2012-2016 жж.2012-2016 жж. № ГР 0112РК00414

16.  Триптофанның диабетогендік  метаболиттері: олар  туғызатын диабеттің әрекет ету  механизмі және дамуының алдын алу жолдары .Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Мейрамов Г.Г., м.ғ.д., профессор Миндубаева Ф.А. 2012-2014 жж. № ГР 0112РК01372