Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Ғылым
Диссертациялық кеңес
Философия докторы (Ph.D.) дәрежесін алу үшін дайындалған Юсифов З. А. «Антибиотиктерді хирургиялық жұқпа ошақтарына жасуша тасымалдағыштарының көмегімен бағыттап жіберудің фармакокинетикалық аспектілері» тақырыбындағы диссертациясы.

ҚР ДМ «Қарағанды мемлекеттік медицина университеті» ШЖҚ РМК «Антибиотиктерді хирургиялық  жұқпа  ошақтарына  жасуша  тасымалдағыштарының  көмегімен  бағыттап  жіберудің фармакокинетикалық аспектілері (эксперименттік зерттеу)»  тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Юсифов Замиг Ализамин оглының диссертация қорғауы өтеді.

Диссертация Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде орындалды.

Қорғау тілі: орыс.

Пікір берушілер:

Муканов Марат Умирбекович – медицина ғылымдарының докторы, профессор, С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің №2 хирургиялық аурулар кафедрасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан. (Мамандығы - 14.00.27 – Хирургия)

Калиева Шолпан Сабатаевна – медицина ғылымдарының кандидаты, доцент. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің клиникалық фармакология және дәлелді медицина кафедрасының меңгерушісі, Қарағанды қ., Қазақстан. (Мамандығы - 14.00.25– Фармакология, клиникалық фармакология).

ҚММУ Диссертациялық Кеңесіне арналған құжаттар тізімі

Философия докторы (Ph.D.) дәрежесін алу үшін дайындалған Юсифов Замиг Ализамин оглыныңбейнежазбасы

Ғылыми жетекшісі:

Лохвицкий Сергей Викторович– медицина ғылымдарының докторы, Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің №2 хирургиялық аурулар кафедрасының  профессоры, Қарағанды қ., Қазақстан

Ғылыми кеңесші:

Гуляев Александр Евгеньевич – медицина ғылымдарының докторы, профессор. Назарбаев университеті АҚ «NationalLaboratoryAstana»Өмір туралы ғылым орталығының жетекші ғылыми қызметкері, Астана қ., Қазақстан.

Шетелдік кеңесші:

Альбертон Иосиф Натанович – PhD докторы, Шаарей Цедек Медицина орталығының «Бет» хирургия бөлімшесінің жетекшісі. Иерусалим қ., Израиль

Қорғау 2017 жылдың 19 қазанында сағ. 14.00 ҚР ДМ «Қарағанды мемлекеттік медицина университеті» ШЖҚ РМК келесі мекенжайы бойынша өтеді: 100008, Қарағанды қ., Гоголь көш, 40, 2 қабат, Ректорат залы, 225-кабинет.