Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
ЖОО туралы ақпарат
Қызмет түрлері және лицензиялар

Қызмет түрлері және лицензиялар

«Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 қазандағы № 646 қаулысына сәйкес, «ҚМУ» КеАҚ қызметінің негізгі мәні - жоғары білім, кең бейінді ауруханалардың, мамандандырылған ауруханалардың және стационарлары мен жалпы дәрігерлік тәжірибесі бар басқа да емдеу мекемелерінің қызметі анықталды.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Төрағасының 2019 жылғы 25 қаңтардағы №82 бұйрығымен «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ Жарғысы бекітілді, оған сәйкес:  

Университет қызметінің негізгі мақсаты ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға, ғылым мен практика жетістіктеріне негізделген жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптасуына бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау арқылы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жүйесін дамытуға жәрдемдесу болып табылады. Университет қызметінің негізгі пәндері Жоғары білім беру, кең бейінді ауруханалардың, мамандандырылған ауруханалардың және стационарлары мен жалпы дәрігерлік тәжірибесі бар басқа да емдеу мекемелерінің қызметі болып табылады.

Қойылған мақсаттарға жету үшін университетте келесі қызмет түрлері жүзеге асырылады:

1)жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша кадрлар даярлау, сондай-ақ іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді қоса алғанда, ғылыми-техникалық, инновациялық қызмет, ғылыми-зерттеу жұмыстары;  

2) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру; 

3)спорттық және мәдени-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;

4) білім беру үдерісін, зерттеулерді, тәрбиелік және әлеуметтік-мәдени қызметті қамтамасыз ету мақсатында баспа және полиграфиялық қызмет;  

5) халықаралық және республикалық деңгейдегі түрлі іс-шараларды ұйымдастыру және оларға қатысу: білім алушылар мен педагогикалық қызметкерлер арасындағы олимпиадалар, жарыстар, конкурстар, конференциялар, семинарлар;

6) запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша білім алушыларды әскери қызметке даярлау;

7) технополистерді, технопарктерді, бизнес-инкубаторларды, инновациялық орталықтарды, коммерцияландыру және технологиялар трансферті орталықтарын, жобалық конструкторлық бюроларды және қызмет бейіні бойынша басқа да құрылымдарды құру;

8) Білім және ғылым жүйесін одан әрі дамытуға және жетілдіруге бағытталған инновациялық әдістерді, оқыту және зерттеу технологияларын әзірлеуге, байқаудан өткізуге және енгізуге қатысу;

9) білім берудің барлық деңгейлері үшін цифрлық интерактивті білім беру ресурстары мен оқу фильмдерін ұйымдастыру, құру және дамыту;

10) білім мен ғылымның өндіріспен бірігуіне қатысу;

11) Қазақстан Республикасының еншілес және басқа ұйымдарының және шетелдік ұйымдардың қаржы ресурстарын тарта отырып, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды, инновациялық және инвестициялық жобаларды ұйымдастыру, қаржыландыру, сондай-ақ Білім және ғылым саласындағы жобаларды венчурлік қаржыландырудың тетіктері мен инфрақұрылымын қалыптастыруға қатысу;

12) дәрігерге дейінгі, білікті, мамандандырылған, медициналық көмек, медициналық-әлеуметтік көмек және медициналық қызметтер көрсету;

13) халыққа, оның ішінде шетелдік азаматтарға және азаматтығы жоқ адамдарға амбулаториялық-емханалық, жоғары технологиялық бастапқы медициналық-санитариялық, консультациялық-диагностикалық, стационарлық, стационарды алмастыратын, жедел медициналық көмек және санитариялық авиация, дәстүрлі медицина, халық медицинасы (емшілік) көмектерін көрсету;  

14) университет қызметінің бағыттары бойынша білім, ғылым және денсаулық сақтау саласындағы сараптамалық қызмет;

15) университет қызметінің бағыттары бойынша әдістемелік және кеңес беру көмегін ұйымдастыру;

16) медициналық-әлеуметтік, медициналық оңалту;

17) ғылыми-зерттеу қызметі шеңберінде медициналық препараттарға, таңу материалдарына, медициналық мақсаттағы бұйымдарға клиникаға дейінгі, зертханалық және клиникалық сынақтар жүргізу;

18) әр түрлі мақсаттағы нысандарды санитариялық-гигиеналық тексеру.

Аккредитациялау аттестаттары

Лицензиялар