Karaganda Medical University
«Medicine and Ecology» journal
Monthly newspaper «Medic»
Home
Education
Student campus
Creative circles

Theater of Dance «Golden Step»

  Name

Faculty, group

1

Iskakova Asem  (deputy)

3-021 SМ

2

Turlybek Yelzhan

3-008 SМ

3

Manezova Amina

1-014 SМ

4

Abzhanov Zhandos

301 КСО

5

Zhumagali Arslan

5-040 SМ

6

Zhanel Maratkyzy

1-009 ТPP

7

Elubay Magzhan

7-003 SМ

8

Ganimatov Zhaslan

1-009 ТPP

9

Zaitseva Victoria

301 КСО.

10

Medet Dilnaz

1002 group

   Head is Duisenbaev Elaman  

   (2-022 SМ)

«New way»  modern dance

  Name

Group

1

Alimukanov Alisher Kairatuly (head)

4-017 SМ

2

Perizat Manarbekkyzy (deputy)

3-003 TPP

3

Gabdullina Aruzhan Maratovna

1-008 TPP

4

Yeraly Talshyn Galymkyzy

1-006 SМ

5

Kenzheuly Zhansaya Kurmanulykyzy

2-013 SМ

6

Matbaeva Almira Muratovna

3-003 TPP

7

Nurabaeva Akzhunis Sakenkyzy

2-002 SМ

8

Ongarbek Arailym Kanatkyzy

2-002 SМ

9

Sultan Nurkulsin

1-006 TPP

10

Zhalgas Elvira Bolatkyzy

2-001 Nurs

11

Abutalykova Fariza Sapabekovna

1-001 TPP

12

Akanova Asem Madiarovna

1-007 TPP

13

Alimbek Ayim

1-003 TPP

14

Areshkina Angelina Anatolyevna

2-009 TPP

15

Aripova Aruzhan Meyrambekkyzy

2-021 SМ

16

Artykbaeva Gulnaz Kalmamynkyzy

2007 SМ

17

Atchibaeva Ayazhan Berdibekkyzy

5031 SМ

18

Afonina Tatiana Vitalievna

1-007 Dent

19

Baskar Bibinur

2-017 SМ

20

Bagashar Arailym Erbotakizi

1-001 SМ

21

Bekzat Akzhunis Bauyrzhankyzy

1-002 Bio

22

Bosyn Elmira

2-013 SМ

23

Gapparova Manzura Kambarkyzy

1-001 TPP

24

Jaydarbek Zhanel Sabitkyzy

2-007 SМ

25

Dildubekkyzy Zhansaya

2-004 TPP

26

Eralieva Adelina

1-002 TPP

27

Zhantugel Ayaulym Bauyrzhankyzy

2-002 SМ

28

Zheksenbai Togzhan Azamatovna

1-009 SМ

29

Zhumabay Anela

2-017 SМ

30

Isenova Kymbat Serikovna

2-023 SМ

31

Ozhabay Aruzhan Muletkyzy

2-003 Dent

32

Nurpeyis Aybota

1-005 TPP

33

Nurtaeva Darina Anuarbekkyzy

1-006 TPP

34

Saparaly Arailym Daniyargyzy

1-007 TPP

35

Telman Nazym

1-008 TPP

36

Turlybekova Ayazhan Dauletkhankyzy

2-009 SМ

37

Turar Daria Shalgargyzy

3-004 TPP

38

Turar Dariғa Ermekkyzy

1-002 TPP

39

Sharaydin Aunur Esenulіgyzy

1-008 TPP

40

Shardarbek Marau Anarbekkyzy

2-017 SМ

41

Elchiboeva Uguloy Khamidkyzy

1-017 SМ

42

Kazhmuratovna Zhanagul

1-009 SМ

Vocal circle

   Head is Eralieva Dana

   Erbolatova Andyz Erbolatkyzy (deputy)

Name

Group,

faculty

Phone

1

Erbolatova Andyz Erbolatkyzy

  3-011 SМ

8(702) 028 49 65

8(708) 223 83 21

2

Abdikаrim Turar Zhomartuly

3-018 SМ

8(705) 659 11 45

3

Beishen Samat Erbolatuly

4-019 SМ

8(777) 141 98 51

4

Sagieva Saltanat Esenzholovna

3-023 SМ

8(708) 698 14 74

5

Kabyldinova Marzhan Nurlanovna

4-005 SМ

8(747) 218 6010

6

Kulnazar Aigerim Bakhtiyargyzy

1-008 SМ

8(776) 967 29 88

7

Bakytzhan Orazali Azamatuly

1-018 SМ

8(705) 311 74 76

8

Eralieva Adelina Daniyarovna

1-002 SМ

8 (702) 610 58 82

9

Omirbek Nursultan Nurlybekuly

1-008 SМ

8 (776) 329 54 90

10

Ibadullaev Mahsud Mahmuduly

2-020 SМ

8 (705) 778 80 10

11

Rysulova Nurai Nurzhankyzy

2-013 SМ

8 (702) 637 55 49

12

Konina Milana Valerievna

1-023 SМ

8 (708) 495 94 55

13

Abdirasil Ismail Abdirassiluly

4-002 PH

8 (771) 595 55 66

14

Kurash Amina Amangeldykyzy

2-028 SМ

8 (778) 130 93 16

15

Yermekov Ulan Zhanatuly

2-001 NE

8 (702) 416 06 74

16

Akhmetkali Ersultan Makhambetkaliuly

2-015 SМ

8 (707) 525 69 15

17

Serik Roza Armangyzy

2-002 SМ

8 (702) 373 32 27

Dombra orchestra

  Name

Group

1

Aisakova Togzhan (head)

4-004 SМ

2

Abenov Sultan (deputy)

2021 SМ

3

Toktarov Amir

3005 ТPP

4

Koblanova Bereke

4022 SМ

5

Tuimebayeva Zhansulu

5002 ТPP

6

Ziyangirova Zarema

5035 SМ

7

Ramazanova Inkar

4025 SМ

8

Қabylkhan Nurbol

4011 ТPP

9

Abdirasil Ismail

4002 PH

10

Manasbayeva Perizat

3003 ТPP

11

Kalin Timur

3006 ТPP

12

Altybay Aruzhan

3028 SМ

13

Kenzhebay Azamat

3005 ТPP

14

Bolatbek Ayazhan

2001 ТPP

15

Nurseitova Aizhan

4014 SМ

16

Omirtayuly Erkebulan

3002 Dentistry

17

Abilova Aunur

2001 PH

18

Manezova Amina

1-014 SМ

19

Aybosynova Aruzhan

1006 ТPP

20

Bekmaganbet Aset

3011 SМ

21

Suden Ayaulym

2018 SМ

22

Kaztaeva Balym

1001 Pediatry

23

Dina Sarbasova

8001

24

Zholdasbek Beksultan

1009 SМ

25

Meiramova Gulbaқyt

1006 ТPP

26

Artykbaeva Gulnaz

2007 SМ

27

Salibekov Eldos

2005 ТPP

28

Ulashan Yelzhan

1013 SМ

29

Eginbaeva Zhannur

1003 Biomedicine

30

Ikram Kymbat

1006 ТPP

31

Nishanbaeva Mukhlisa

2006 SМ

32

Rysulova Nurai

2013 SМ

33

Toleubay Rile

2-017 SМ

34

Bekimova Samal

101 КОМ

35

Muratova Shygyla

1004 ТPP

36

Alimulova Dana

1-001 Dentistry

Student author-poetry club “Zhyr Zhaukhar”

  Name

  Group

  Phone

1

Beristem Bekzat

5-011 SМ

87077054866

2

Rizuanova Albina

5-011 SМ

87022501643

3

Syezd Gulnar

5-040 SМ

4

Tursunova Nesibeli

4-016 SМ

87052789281

5

Maratova Akzhunis

4-007 TPP

87029724161

6

Sarbalaeva Akbota

3-012 SМ

87764185868

7

Dosmakhova Damila

4-026 SМ

87074635762

8

Aibosynova Aruzhan

1-006 TPP

87771853552

9

Musabek Asyl

1-008 SМ

87768432324

10

Ilyas Moldir

2-012 SМ

87072772615

11

Abilzhanov Daryn

6-009 SМ

87754602501

12

Beishen Samat

4-019 SМ

87076585063

13

Ergeshova Perizat

5-030 SМ

87758754542

14

Kablakat Roza

4-027 SМ

87009777832

15

Alikhan Gulsana

5-030 SМ

87752753055

KVN team "Kulki sindromy" (Kazakh league)

Head: Abdrashov Aibol (8-708-915-74-33)

Name

Group

1

Bakberzhan Bakytzhanovich

2-020 SМ

2

Alibi Talgatovich (captain)

3

Sultangali Diaz

  3-003 Dentistry

4

Omar Aida

3-001 SМ

5

Marat Ramadan

2-003 ТPP

6

Ospanov Ali

2-016 SМ

7

Kulakhmet Nurtaza

2-005 ТPP

8

Ateev Islamkul

4-001 ТPP

9

Tulemisova Gulmira

5-012 SМ

10

Ergali Meruert

2-011 SМ

11

Zhumabekova Ayazhan

12

Ospan Aidana

2-001 SМ

13

Urinbaev Bauken

3-015 SМ

14

Turgali Rustem

4-012 ТPP

15

Daulet Balzhan

2-008 SМ

Circle "Entertainer"

Name

Year

  Faculty

1

Igenbekova Adina

7

2

Tolegenov Maksat

4

3

Muratbek Ayazhan

4

4

Biktaban Nazym

4

5

Asanbaev Assoc

4

PH

6

Abdullaeva Gulnur

5

7

Ertuganova Azhar

3

8

Abdrash Aibol

8

9

Zhansaya's advice

3

10

Alpysbaeva Ilana

5

11

Tursumbekov Tamerlan

3

12

Sisenbay Aibek

3

13

Makulbekova Saltanat

3

14

Muratbek Ayazhan

3

15

Bakhtiar Aigerim

3

16

Elections Alisher

5

17

Muhitbek Gulzhan

2

PH

18

Free Elmira

2

19

Ermekov Ulan

2

PH

20

Usen Zhanerke

3

21

Baidalieva Akbota

1

КОМ

22

Nurkhalieva Zhibek

1

Dentistry

23

Jurabekov Muhammad

3

Dentistry

24

Nurmagambetova Aigerim

2

PH

Theatrical art circle

  Name

  Group

1

Abdullah Janelle

1-009 ТPP

2

Akanova Asem

1-007 ТPP

3

Alekseenko Ksenia (head)

5-041 SМ

4

Ganimatov Zhaslan

1-009 ТPP

5

Dalabaeva Zhanel

 1-009 ТPP

6

Dosmagambetov Arystan

2-008 ТPP

7

Zhangabulova Dariga

1-001 Pediatry

8

Laura Kazkenova

2-001 ТPP

9

Kantarbekov Sanjar

402 KLD

10

Ladoshina Elizabeth

1-016 SМ

11

Sabyk Merey (mayor)

2-004 Dentistry

12

Saparaly Arailym

1-007 ТPP

13

Fuzailova Sabina

5-044 SМ

  Alekseenko Ksenia+7 708 318 3009

  Sabyk Merey+7 707 937 2413

  Instagram @theatre.muk