Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Хабардандыру
Хабарландыру

Хабарландыру

19 Маусым 2020

2020 жылдың 22 шілде айында сағат 11.00-де «Қарағанды медициналық университеті»КеАҚ «6D110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алуға арналған «Жалпы практика дәрігерлерінің нормативтік жүктемелерін жетілдіру жолдарының ғылыми негіздемесі» тақырыбындағы Мергентай Айгульдің диссертациясының онлайн – қорғауыөтеді.

Диссертация «Қарағанды медициналық университеті»КеАҚ орындалды.

Қорғау тілі: қазақша

Пікір берушілер:

Ибраев Серік Есендірұлы – м.ғ.д., «Астана медицина университеті» КеАҚ Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының профессоры, Alanda клиникасының директоры, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы.

Даулеткалиева Жания Абаевна – PhD,«Қарағанды медициналық университеті» КеАҚ Қоғамдық денсаулық, биомедицина және фармация мектебініңқауымдастырылған профессоры, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми кеңесшілер:

Кулов Дюсентай Баркенович – м.ғ.д., «Қарағанды медициналық университеті» КеАҚ Қоғамдық денсаулық, биомедицина және фармация мектебінің профессоры, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы.

Койков Виталий Викторович –  м.ғ.д., ҚР ДСМ «Денсаулық сақтауды дамыту Республикалық орталығы» РМК ШЖҚ Білім және ғылымды дамыту орталығының жетекшісі, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы.

Омаркулов Бауыржан Каденович – м.ғ.к., қауымдастырылған профессор, «Қарағанды медициналық университеті» КеАҚқоғамдық денсаулық және кәсіптік денсаулық институтының директоры, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы.

Сон Ирина Михайловна - м.ғ.д.,профессор,РФ ДСМ «Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және ақпараттандырудың орталықтың ғылыми-зерттеу институты» ФМБМ директорының ғылым жөніндегі орынбасары, Мәскеуқ., Ресей Федерациясы.

Қосылуға арналған сілтеме:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWMyMjkwMWQtNTc4Yy00NGI4LWFhMGUtM2NiNDc2MTBmNzU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289056970-32af-4718-ae06-193ab2a88ab4%22%2c%22Oid%22%3a%227be33c91-9f95-4ddd-b5d7-8d1aad5e0664%22%7d

Күн тәртібі: 2020 жылдың 22 шілдесіндегі Диссертациялық кеңес отырысы, №3 хаттама, докторант Мергентай А.


0
2757

пікірлер

пікір қалдыру үшін.