Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Білім беру
Студенттік кампус
«Самұрық» студенттік республикасы үкіметінің құрамы

«Самұрық» студенттік Республикасы

 «Самұрық» студенттікРеспубликасы – студенттікөзін-өзібасқарудыңалқалыорганыболыптабылады. Өзінің барлық қызметін университеттің миссиясын орындау, студенттерді академиялық адалдық және тұрақты даму бағыттары бойынша білім алушылардың әлеуметтік жауапкершілігі қағидаттарында даярлаудың жоғары сапаға қол жеткізу үшін студенттер қауымдастығының  шоғырландыруға бағыттайды. Денсаулық пен әл-ауқат, сапалы білім, гендерлік теңдік, тұрақты даму үшін серіктестік сияқты тармақтар.

Мақсаты:

·  Университетте Жастар саясатын іске асыру бойынша жұмысты ұйымдастыру.

·  Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде баяндалған студенттердің құқықтарының сақталуын бақылауды ұйымдастыру.

·  Университет студенттерінің университеттің іс-шаралар жоспарларын, тұжырымдамаларын, желілік кестелерін және университеттің басқа да актілері мен құжаттарын іске асыруға қатысуын ұйымдастыру.

·  Университеттің студент жастары арасында құқыққа қарсы іс-қимылдардың алдын алуды жетілдіру.

·  Университетте, мектептерде, факультетте және жатақханаларда, оқу топтарында оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға және жетілдіруге қатысу, студенттік ұжымдарда шығармашылық және өзара көмек көрсету жағдайын қалыптастыру.

·  Жастардың бос уақытын ұйымдастыруға жәрдемдесу.

·  Қаланың, облыстың, республиканың басқа да жастар ұйымдарымен, халықаралық жастар ұйымдарымен байланысты жүзеге асыру.

·  Университет студенттері мен білім алушыларын жан-жақты қолдау мен дамытуға бағытталған басқа да іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу.

Үкімет Құрамы

Студенттік Республика туралы ереже

"KazMSA" республикалық қоғамдық бірлестігінің жергілікті комитеті

"KazMSA" Жергілікті комитеті-бүкіл Қазақстан бойынша медицина студенттерінің мүдделерін білдіретін қазақ медициналық жастар ұйымы.

Ұйымның мақсаты- басқа өңірлерден және басқа қауымдастықтардан келген студенттермен және жас дәрігерлермен ынтымақтастыққа жәрдемдесу, практикалық дағдылар мен теориялық медициналық білім алуда медициналық студенттер мен жас докторларды ілгерілету, ұлттық денсаулық сақтау мен медициналық білім берудің тиімді жүйесімен заманауи, бәсекеге қабілетті Қазақстанды құруға көмектесу, сондай-ақ Қазақстан мен шет елдердің университеттерімен, ғылыми-зерттеу институттарымен, соның ішінде бүкіл әлем студенттері арасында кәсіби(практикалық) және ғылыми-зерттеу алмасу. Жастар арасында медициналық этика және салауатты өмір салты идеяларын дамыту.

KazMSA-халықаралық дүниежүзілік медициналық қауымдастық Федерациясының (IFMSA) мүшесі, ол барлық жастар ұйымдарының ішіндегі ең ірісі болып табылады және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) ресми түрде мойындады.

Негізгі міндеттер:
- Студенттердің оқу іс-әрекеті, басқару іс-әрекеті дағдылары сияқты салалардағы проблемаларды анықтау және талдау;
- Университеттің білім беру процесі мен тәрбие қызметінің сапасын бағалау жөніндегі жұмысқа қатысу;
-Білім алушыларға тәртіптік және оқу мәселелері бөлігінде университеттің салауатты өмір салты бойынша нормативтік актілерді түсіндіру бойынша жұмыс жүргізу;
- "KazMSA" өкілдерімен, оның ішінде орнықты даму бағыттары бойынша ынтымақтастық;
- Оқу үдерісі мен теңдік, әртүрлілік және инклюзивтілік мәселелері бөлігінде университеттің жергілікті нормативтік актілерін жетілдіруге жәрдемдесу.

Комитет құрамы

"KazMSA" Жергілікті комитеті туралы ереже