Karaganda Medical University
«Medicine and Ecology» journal
Monthly newspaper «Medic»
Home
Education
Student campus
Government of the SR "Samruk"

List of Government of the Student Republic “Samruk” 2020/21 academic year

Name

Faculty

Year

Position

Ministry

1

Raibayev Adilet Kumarbekovich

3

President of the SR "Samruk"

-

2

Ismailova Dariga Erbolovna

3

Prime Minister

-

3

Alpysbaeva Ilana Erlanovna

4

Head of the AP

-

4

Bolatbek Ayazhan Zhanatovna

Dentistry

1

Secretary

-

5

Pshenbaeva Dana Bulatovna

Dentistry

2

Minister

Organizational work

6

Salikhzhanov Zurat Zufarovich

3

Minister

Academic work

7

Sultankuzy Uldana

2

Minister

Social work

8

Shamshiev Karimzhon Rasulzhonovich

2

Minister

Sport

9

Tursumbekov Tamerlan Rovshanovich

Dentistry

2

Minister

Communication and information

10

Tarasov Dmitry Evgenyevich

3

Minister

Anti-corruption

11

Dosmagambetov Arystan Baurzhanovich

ТPP

1

Minister

Culture

12

Zholnina Karina Telmanovna

2

Administrator

Organizational work

13

Okan Gaukhar Nurbolovna

ТPP

3

Administrator

Academic work

14

Kadyrov Afiz Pashaevich

2

Administrator

Social work

15

Durnov Victor Alexandrovich

1

Administrator

Sport

16

Tokashbayeva Diana Adilkhanovna

3

Administrator

Anti-corruption

17

Baurzhanuly Magzhan

1

Administrator

Culture