Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Кітапхана
Кітапхана туралы
Кітапханалық Кеңесі

Кітапханалық Кеңесі

Қарағанды медицина университетінің

Кітапханасы

 кітапхананың кеңесі туралы

ереже

1.  Жалпы ережелер

1.  Кітапхана кеңесі университеттің оқу-тәрбие және ғылыми қызметіне «ҚМУ» кітапхананың тиімді қатысуына ықпал ететін кеңесші орган болып табылады.

2.  Кітапхана кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңдарын, нормативтік-құқықтық актілерін, бұйрықтарды, университет бойынша ішкі құжаттаманы және осы Ережені басшылыққа алады.

3.  Кітапхана кеңесі кітапхананың қызметін университеттің басқа оқу және ғылыми бөлімшелерінің оқу-тәрбие процесі мен ғылыми зерттеулерді басылымдармен, басқа да құжаттармен және олар туралы ақпаратпен жедел және толық қамтамасыз етуді ұйымдастыру жөніндегі жұмысымен келіседі.

4.  Кітапхана кеңесінің құрамын кітапхана директорының ұсынысы бойынша Басқарма Төрағасы - Ректоры бекітеді.

5.  Кітапхана кеңесінің құрамына мыналар кіреді:

Академиялық жұмыс жөніндегі проректор– кітапхана кеңесінің төрағасы;

Кітапхананың директоры – кітапхана кеңесі төрағасының орынбасары;

Кітапхананың аға кітапханашысы – кітапхана кеңесінің хатшысы;

Университет мектептері мен кафедраларының өкілдері – кітапхана кеңесінің мүшелері.

6.  Кітапхана кеңесінің шешімдері ұсынымдық және консультативтік сипатта болады.

2.  Негізгі міндеттері

7.   Кітапхананың жұмысын университет қызметінің негізгі бағыттары мен жоспарларымен үйлестіру.

8.  Университет бейініне сәйкес кітапхана қорын әртүрлі басылымдармен қалыптастыру және жинақтау, оның ішінде мерзімді басылымдарға жазылуды қалыптастыру саясатын КеАҚ «ҚМУ» кітапхана қорын қалыптастыру туралы Ережеге сәйкес айқындау.

9.  Студенттерге, оқытушыларға, университет қызметкерлеріне кітапханалық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсетуді жақсартуға, олардың ақпараттық мәдениет деңгейін арттыруға жәрдемдесу.

10.  Кітапхананы жан-жақты ғылыми және практикалық көмек көрсету, оның ішінде оны техникалық жарақтандыру.

3.  Функциялар

11.  Әзірленген шешімдерді кітапханадағы қолданыстағы құжаттармен келіседі.

12.  Кітапхана қорын толықтыру және құрамы мәселелерін талқылайды:

¾  университет қызметінің негізгі бағыттары мен жоспарларына сәйкес қорларды жинақтаудың тақырыптық жоспарын түзетеді;

¾  сатып алынатын отандық және шетелдік әдебиеттер, оның ішінде электрондық нысандағы, сондай-ақ мерзімді басылымдар тізімдеріне сараптамалық бағалауды қамтамасыз етеді;

¾  кітапхананың қорларынан шығарылатын әдебиеттер тізімін нақтылайды;

¾  отандық және шетелдік серіктестермен кітап алмасуды ұйымдастыруға көмектеседі.

13.  Университет пәндерінің кітаппен қамтамасыз етілуі бойынша нормативтердің сақталуын бақылайды.

14.  Кітапхананың электронды ақпараттық ресурстарға ұжымдық қол жеткізу консорциумдарына кіруіне ықпал етеді;

15.  Негізгі қордағы құжаттарды сақтау шарттарын бақылайды, Қордың сирек бөлігінің сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарға жәрдемдеседі;

16.  Оқырмандар жоғалтқан баспа туындыларын бағалауға қатысады;

17.  Университет қызметкерлері еңбектерінің деректер базасын жүргізуде кітапханаға көмек көрсетеді;

18.  Арнайы кітапханалармен және баспа ұйымдарымен халықаралық байланыстарға жәрдемдеседі;

19.  Кітапхананың қызметін зерттеу жөніндегі комиссиялардың қорытындыларын талқылайды;

20.  Кітапханаға кітапхана қорларын қорғауға, оқырмандардың кітапхананы пайдалану ережелерін бұзуына қарсы күреске, заманауи жабдықтар сатып алуға және т. б. байланысты әкімшілік-шаруашылық іс-шараларды өткізуде көмек көрсетеді.

4.  Кітапхана кеңесінің жұмыс тәртібі

21.  Кітапхана кеңесі жұмыс жоспарына сәйкес жылына кемінде 2 рет отырыс өткізеді.

22.  Бір құрамдағы Кітапхана кеңесінің өкілеттік мерзімі-бес жыл. Кітапхана кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін Басқарма Төрағалары-Ректор жаңа құрамды тағайындайды.

23.  Отырыстарға қатысу үшін негізделген шешім қабылдау үшін қатысуы қажет мектептердің/факультеттердің, кафедралардың өкілдері және кітапхана-баспа орталығының қызметкерлері шақырылады.

24.  Кітапхана кеңесі отырыста оның мүшелерінің жартысы болған жағдайда мәселелерді шешуге уәкілетті.

25.  Кітапхана кеңесінің отырысы хаттамаланады. Кеңес шешімдеріне кітапхана кеңесінің төрағасы мен хатшысы қол қояды. Хаттаманың бір данасы кітапханада тұрақты сақталады. Төраға Кеңес шешімдерінің орындалуын бақылайды.

26.  Кеңес отырыстары мен қабылданған шешімдер туралы ақпарат университет пен кітапхананың қызметкерлеріне жеткізіледі.

5.  Құқықтар мен жауапкершілік

Кітапхана кеңесінің құқығы бар:

27.  Сенат отырыстарында ҚМУ кітапханасын ұйымдастыру, жоспарлау, қамтамасыз ету және бақылау бойынша ұсыныстар енгізуге;

28.  Кітапхананың жұмысын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізуге;

29.  Кафедралар мен құрылымдық бөлімшелерден ақпараттық ресурстарды сатып алуға өтінімдерді сұратуға.

Кітапхана кеңесі жауапты:

30.  Кітапхана кеңесіне жүктелген функцияларды тиісінше орындамау немесе орындамау.

6.  Университет бөлімшелерімен өзара әрекеттесу

Кітапхана кеңесі:

31.  ЖОО-ның ғылыми және оқу әдебиеттерін жинақтау жөніндегі кафедраларымен;

32.  Деканатпен және мектептермен – студенттерге қызмет көрсету бойынша ақпарат алу және ұсыну мәселелері бойынша.

33.  Әдебиеттер мен мерзімді басылымдарды сатып алу мәселелері бойыншамемлекеттік сатып алу бөлімімен.

34.  Құжаттаманы басқару бөлімімен бөлімшелерді ақпараттандыру және сыртқы құжат айналымы мәселелері бойынша.

35.  Академиялық жұмыс департаментімен– білім алушылар контингентінің қозғалысы бойынша сабақтар кестесі мен бұйрықтарды ұсыну мәселелері бойынша.

36.  Симуляциялық және білім беру технологиялары орталығыменмедициналық білімге қатысты ұсынымдар беру мәселелері бойынша өзара әрекеттеседі.