Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі (бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру)

Ғылыми-техникалық бағдарламаО.0769 «Қоғамдық денсаулық сақтау мақсатында профилактикалық ортаны қалыптастырудың ғылыми негіздерін дайындау»

Іске асыру мерзімі – 2017-2019 жж.

Жетекші – м.ғ.д., профессор Р.С. Досмағамбетова

№ Мемлекеттік тіркеу – 0117РК00018

Бірге орындаушылар:

Салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелерінің Ұлттық орталығы, Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар орталығы, Ішкі аурулар мен кардиология ғылыми-зерттеу орталығы, Көз аурулары Қазақ ғылыми-зерттеу институты, Балалар хирургиясы мен педиатрия ғылыми орталығы

Бағдарлама мақсаты –тұрғындардың денсаулығын нығайту және профилактикалық ортаны қалыптастырудың ғылыми негізделген технологиясын дайындау.

Бағдарлама міндеттері:

1)Медициналық санитарлық алғашқы көмек (МСАК) деңгейінде жүрек-тамыр ауруларының басқарылатын қауіп факторларына әсер ету технологиясын дайындау және жетілдіру.

2) Балалар денсаулығын сақтау және нығайту үшін мектеп ортасын оңтайландыру бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар дайындау

3) Тау-кен өндірісі мен энергетикалық өнеркәсіп жұмыскерлерінің денсаулығына кәсіби қауіпті бағалау және басқару технологиясын әзірлеу.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті (ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру)

1. Қазақстан Республикасында вакцина алдын алатын инфекциялардың (қызылша, вирустық гепатит В) таралу қаупін болжау. Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Б.Н. Кошерова, м.ғ.к., доцент Ф.М. Шайзадина (2015-2017 жж., № ГР0115РК00303);

2. Жасушадан тыс матрикстегі ксенобрюшинаны хирургиялық емдеуде алдыңғы құрсақ қабырғасы жарықтарда әзірлеу және қолдану. Ғылыми жетекші - м.ғ.к., Н.Т. Абатов (2015-2017 жж., № ГР 0115РК00305);

3. Лапароскопиялық нефропекциямен имплантанттардың жаңа түрлерін жасау және енгізу.Ғылыми жетекші - м.ғ.к., Н.Т.Абатов (2015-2017 жж., № ГР 0115РК00306);

4. Ішкі абдоминальді гипертензиямен байланысты асқынуларды дамытуды болжау кезінде биомаркерлердің маңыздылық деңгейін анықтау.Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Е.М. Тургунов (2015-2017 жж., № ГР 0115РК00307);

5. Қазақстандағы грам-теріс бактериялардың стационарлық штамдарында көп орталықты көп жылдық антибиотикке төзімділік эпидемиологиясын зерттеу. Ғылыми жетекші - м.ғ.к., Е.А. Захарова (2015-2017 жж., ГР 0115РК00310 );

6. Микробқа қарсы заттарға сезімталдықты анықтаудың жылдам әдістерін әзірлеу. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., И.С.Азизов (2015-2017 жж., № ГР0115РК00311);

7. Қазақстан аумағында металл-бета-лактамазаларды өндірушілердің микроорганизмдердің молекулалық эпидемиологиясы мен халықтың құрылымын зерттеу. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., И.С.Азизов (2015-2017 жж., № ГР 0115РК00312);

8. Идеологиялық жүйеде сананың манипуляциясының лингвистикалық құралдарын қолданудағы ерекшелігі. Ғылыми жетекші - ф.ғ.д., профессор Н.И. Букетова, филология магистрі Г.К. Каримова (2015-2017 жж., № ГР0115РК00314)

Шарттық тақырыптар

1.  Өндірістік нысандарды еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау жүргізу (Тапсырыс беруші – Оңтүстік темір жолының Петропавл филиалы – АҚ «РТЖ»). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессорС.А.Ибраев

2.  Өндірістік алаңдарды еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау (Тапсырыс беруші – АҚ «Қостанай минералдары»). Ғылыми жетекшісі - м.ғ.д., профессорС.А.Ибраев

3.  Жұмыс орындары бойынша қызметтерді аттестаттау (Клиент - «ҚазТрансОйл» АҚ). Ғылыми жетекшісі - м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев.

4.  ТП-004 клиникалық зерттеу хаттамасына сәйкес клиникалық зерттеулер «Өкпе туберкулезінің төзімді нысандарында FS-1 препаратының ауызша нысанын емдеудің қауіпсіздігін, терапевтік тиімділігін рандомизацияланған плацебо-бақыланған зерттеулер» (Тапсырыс беруші – Акционерлік қоғам «Дәрілік препараттарға қарсы ғылыми орталығы»). Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Н.С. Тәбріз.

5.  Сау еріктілерде жарылғыш емдеу агенті ретінде «Аяфрол, 3% мазь» препаратының төзімділігі мен қауіпсіздігін зерттеу (Тапсырыс беруші - АҚ «Халықаралық фитохимия» халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Е.М. Тургунов.

6.  Лямблиоз бар науқастарды емдеуде «Орнисид» салыстырғанда «Саусалин» тиімділігі мен қауіпсіздігінің рандомизацияланған ашық клиникалық зерттеу (тапсырыс беруші - Халықаралық ғылыми-өндірістік холдинг фитохимиясы). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Р.Х.Бегайдарова.

7.  «Цитикопол» инъекциясына 1000 мг / 4 мл препараттың терапевтік эквиваленттік клиникалық зерттеуін жүргізу (Тапсырыс беруші - «Химфарм» АҚ, Шымкент қ.). Ғылыми жетекшісі - м.ғ.к.Р.А.Беляев.

8.  М14-465 хаттамасына сәйкес зерттеу. Рандомизирленген, екі есе соқыр фаза III, стандартты базальды антиревматикалық препараттарды тұрақты дозада алатын орташа және ауыр белсенді ревматоидты артритпен ауыратын науқастарда ABT-494-ні плацебо-салыстыру арқылы оларға тиісті жауабын зерттеу (Тапсырыс беруші – «ЭббВи» ЖШҚ, Мәскеу қ.). Ғылыми жетекшісі – м.ғ.к., доцентА.Р. Алина.

9.  № M13-545 хаттама бойынша зерттеу. Рандомизирленген, екі есе соқыр фаза III, стандартты базальды антиревматикалық препараттарды тұрақты дозада алатын орташа ауыр және ауыр ревматоидты артритпен ауыратын науқастарда АБТ-494-ні салыстыра отырып, оларға тиісті жауабын зерттеу (Тапсырыс беруші – «ЭббВи» ЖШҚ, Мәскеу қ). Ғылыми жетекшісі – м.ғ.к., доцентА.Р. Алина.

Бастамашы тақырыптар

1. Профилактикалық ксенобюшинді бет-жақ аймағындағы пиофилактикалық процестерді кешенді емдеуде тәжірибелік негіздеу. Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Түсіпбекова М.М.

2. Қазақстан аумағында өсетін Thymus L тұқымының кейбір өкілдерінің биологиялық белсенді заттарын кешенді зерттеу, олардың базасында тиімді отандық фитопрепараттарды жасау. Ғылыми жетекші - фарм.ғ.д., С.А. Ивасенко.

3. Коронарлық артериялардың рестенозының дамуында пуриндердің, С-реактивті ақуыздың және плаценттік өсу факторының болжамдық мәні. Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Д.Ж. Тайжанова.

4. Псевдоартрозды емдеуде және ұзын құбырлы сүйектердің үздіксіз тоқтаусыз сынуында жылжымалы цилиндрлі автогрейтті әзірлеу және пайдалану. Ғылыми жетекшісі - м.ғ.к., доцент Б.Е. Төлеубаев.

5. өткір обструктивті ішек өтімінің үлгілері бойынша экспериментке микроорганизмдердің транслокациясының ерекшеліктерін зерттеу. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Е.М. Тургунов.

6. Dipsacaceae отбасының дәрілік өсімдік шикізатынан дәрілік заттарды фармацевтикалық дамыту. Ғылыми жетекші –фарм.ғ.д., профессор Р.М. Абдуллабекова.

7. Жануарлар ағзасында шаң-тұзды аэрозолдерінің әсерін эксперименттік зерттеу. Ғылыми жетекші – б.ғ.д., профессор Б.Ж. Құлтанов.