Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі (бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру)

Ғылыми-техникалық бағдарламаО.0769 «Қоғамдық денсаулық сақтау мақсатында профилактикалық ортаны қалыптастырудың ғылыми негіздерін дайындау»

Іске асыру мерзімі – 2017-2019 жж.

Жетекші – м.ғ.д., профессор Р.С. Досмағамбетова

Мемлекеттік тіркеу № – 0117РК00018

Бірге орындаушылар:

Салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелерінің Ұлттық орталығы, Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар Ұлттық орталығы, Ішкі аурулар мен кардиология ғылыми-зерттеу институты, Көз аурулары Қазақ ғылыми-зерттеу институты, Балалар хирургиясы мен педиатрия ғылыми орталығы

Бағдарлама мақсаты –тұрғындардың денсаулығын нығайту және профилактикалық ортаны қалыптастырудың ғылыми негізделген технологиясын дайындау.

Бағдарлама міндеттері:

1)Медициналық санитарлық алғашқы көмек (МСАК) деңгейінде жүрек-тамыр ауруларының басқарылатын қауіп факторларына әсер ету технологиясын дайындау және жетілдіру.

2) Балалар денсаулығын сақтау және нығайту үшін мектеп ортасын оңтайландыру бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар дайындау

3) Тау-кен өндірісі мен энергетикалық өнеркәсіп жұмыскерлерінің денсаулығына кәсіби қауіпті бағалау және басқару технологиясын әзірлеу.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті (бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру)

Ғылыми-техникалық бағдарлама О.0821 «Бірқатар маңызды ауруларды басқарудағы дербестендірілген тәсілдер»

Іске асыру мерзімі – 2018-2020 жж.

Жетекші – м.ғ.д. А.А. Турмухамбетова

Мемлекеттік тіркеу № – 0118РК01034

Бірге орындаушылар:

«Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының Медициналық орталығы Ауруханасы» РМК

Бағдарлама мақсаты –пациенттердің молекулярлық–генетикалық ерекшеліктерінің негізінде бірқатар маңызды ауруларды басқарудағы дараландырылған тәсіл үшін ғылыми негізді өңдеу.

Бағдарлама міндеттері:

1)Қазақстанның басты этникалық топтың өкілдерінің арасында колоректальды қатерлі ісікке  байланысты биомаркерлерді іздеу және бағалау.

2) Колоректальды қатерлі ісік кезінде химиялық терапияда дараландырылған тәсілді өңдеу.

3) Қазақстанның басты этникалық топтың өкілдерінің арасында ишемиялық жүрек ауруымен ауыратындарда антиагреганттық терапияға басты генетикалық маркерлердің тұрақтылығын іздеу және бағалау.

4)Функционалдық ұзақ өмір сүру кезеңін ұзарту үшін дараландырылған тәсілді қалыптастыруда артериялық қысым кезінде жүрек-қан тамырлары жүйесін модельдеуде молекулярлық-генетикалық предикторларды зерттеу.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті (ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру)

1. Остеомиелитті емдеу үшін Марбург жүйесі бойынша дайындап, антибиотикке байытылған аллографтты өңдеу және қолдану.

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Б. Е.Тулеубаев. (2018-2020 жж., № МТ 0118РК01020);

2. Орталық Қазақстан кен өндіру өнеркәсібіндегі жұмыс істейтін жұмыскерлердің денсаулық жағдайы  мен кәсіби қауіпін бағалау.

Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,профессор Е.Н. Сраубаев (2018-2020 жж., № МТ 0118РК01016);

3. Реконструктивті хирургияда және оперативті урологияда жасушартылық ксеноқұрсақ матриксін қолдану.

Ғылыми жетекші - м.ғ.к., Н.Т.Абатов (2018-2020 жж., № МТ 0118РК01010);

4. Емшектегі балаларда өкпелік гипертензияны ерте диагностикалау әдісін клиникалық-физиологиялық негіздеу.

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Ф.А. Миндубаева (2018-2020 жж., № МТ 0118РК01015);

5. Ішек өтімсіздігі моделінің тіндерінде, ішкі органдарда және жүйелі қан ағымында бактериялық транслокация феноменін кешенді бағалау.

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Е.М. Тургунов (2018-2020 жж., МТ 0118РК01018);

Шаруашылық келісім-шарт тақырыптары

1. Хризотил шаңына ұшыраған қызметкерлердің қанындағы мембрана-жасушалық өзгерістер (Тапсырыс беруші – «Қостанай минералдары» АҚ).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев

2. Хризотил шаңының созылмалы әсерінен тәжірибелік жануарлардың тіндері мен органдарында өзгерістері (Тапсырыс беруші – «Қостанай минералдары» АҚ).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев

3. Хризотилдің шаңының ағзаға әсері бойынша қорытындылаушы материал дайындау (Тапсырыс беруші – «Қостанай минералдары» АҚ).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев

4. «Арглабин, 50 мг таблетка» препаратын қабылдаған 20 жануарлардың морфологиялық зерттеулері» (Тапсырыс беруші - «МНФ «Фитохимия» АҚ).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Г.У. Жанайдарова

5. Еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау «РЖД» «Петропавл филиалы» ТЖМ РФ (Тапсырыс беруші – «Ресей темір жолдары» ОАО).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев

6.Инерциялы материалдарды істейтін цехтың жұмыс орындарында лабораториялық-инструментальды зерттеуді өткізу (Тапсырыс беруші – Қостанай минералы» АҚ).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев

7. Автокөлік цехі (АКЦ) және Басқару мекемесі (БМ) жұмыскерлерінің хризотилқұрамды шаңы әсерін, кәсіби қауіп факторы ретінде рұқсат етілген еңбек өтілімі мен еңбек жағдайы класын әзірлеу (Тапсырыс беруші – Қостанай минералы» АҚ).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев

8. Басқару мекемесі (БМ) және автокөлік цех (АКЦ) кәсіби қауіп факторын бағалау (Тапсырыс беруші – Қостанай минералы» АҚ).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев

9. Еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау (Тапсырыс беруші – «Nova Цинк» ЖШС).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев.

10. Радиотехникалық нысан аумағында электромагниттік өрістің таралуын, биологиялық қауіпі және санитарлық қорғау аймағының деңгейін анықтау (Тапсырыс беруші – Қостанай минералы» АҚ).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор С.А. Ибраев

11. Кәсіпорынның әкімшілік басқару (КӘБ), Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет (МЕӨҚҚ), Қауіпсіздік қызметінің (ҚҚ) өндірістік аймақтарын аттестаттау.

(Тапсырыс беруші - «Қостанай минералдары» АҚ).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Ибраев С.А.

12. М14-465 хаттамасына сәйкес зерттеу. Рандомизирленген, екі есе соқыр фаза III, стандартты базальды антиревматикалық препараттарды тұрақты дозада алатын орташа және ауыр белсенді ревматоидты артритпен ауыратын науқастарда ABT-494-ні плацебо-салыстыру арқылы оларға тиісті жауабын зерттеу

(Тапсырыс беруші – «ЭббВи» ЖШҚ, Мәскеу қ.).

Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент А.Р. Алина.

13. № M13-545 хаттама бойынша зерттеу. Рандомизирленген, екі есе соқыр фаза III, стандартты базальды антиревматикалық препараттарды тұрақты дозада алатын орташа ауыр және ауыр ревматоидты артритпен ауыратын науқастарда АБТ-494-ні салыстыра отырып, оларға тиісті жауабын зерттеу (Тапсырыс беруші – «ЭббВи» ЖШҚ, Мәскеу қ). Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент А.Р. Алина.

14. «Цитикопол» инъекциясына 1000 мг / 4 мл препараттың терапевтік эквиваленттік клиникалық зерттеуін жүргізу (Тапсырыс беруші - «Химфарм» АҚ, Шымкент қ.).

Ғылыми жетекші – м.ғ.к. Р.А. Беляев.

15. ТП-004 клиникалық зерттеу хаттамасына сәйкес клиникалық зерттеулер «Өкпе туберкулезінің төзімді нысандарында ФС-1 препаратының ауызша нысанын емдеудің қауіпсіздігін, терапевтік тиімділігін рандомизацияланған плацебо-бақыланған зерттеулер» (Тапсырыс беруші – Акционерлік қоғам «Дәрілік препараттарға қарсы ғылыми орталығы»). Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Н.С. Тәбріз.

16. Лямблиоз бар науқастарды емдеуде «Орнисид» салыстырғанда «Саусалин» тиімділігі мен қауіпсіздігінің рандомизацияланған ашық клиникалық зерттеу (Тапсырыс беруші - Халықаралық ғылыми-өндірістік холдинг фитохимиясы).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Р.Х. Бегайдарова.

17. Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасында АГ және дененің артық салмағы бар науқастарда азилсартан медоксомил дәрісін қолдану бойынша Халықаралық көпорталықты бақылаушы интервенционды емес проспективті зерттеу (Тапсырыс беруші - Жауапкершілігі шектеулі жеке меншік компаниясы "Крокус Медикал Б.В.").

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Қ.А. Алиханова.

18. ЖРВИ бар балаларды паралелльді топтарда Эргоферонмен емдеудің нәтижесі мен қауіпсіздігі бойынша Халықаралық көпорталықты екілік соқыр плацебо-бақылаушы рандомизирленген клиникалық зерттеу (Тапсырыс беруші - Ғылыми-өндірістік фирма «Материа Медика Холдинг»).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Қ.А. Алиханова.

Бастамашы тақырыптар

1. Мезентериялық ишемиялар моделіне ішек микрофлорасының транслокациясын анықтауға арналған флуоресцентті микроорганизмдерді қолдану.

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Е.М. Тургунов.

2. Тәж артерияларын стенттеуден кейінгі клопидогрел қабылдайтын қазақ ұлты тұлғаларында CYP2C19 генетикалық полиморфизмін бағалау

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Д.Ж. Тайжанова.

3. Артық салмағы бар адамдарда нефропатияның дамуы мен жетілу механизмдері.

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Қ.А. Алиханова.

4. Арал теңізінің шаң-тұзды аэрозольдерінің әсер ету кезіндегі ақ түсті нашар тұқымды егеуқұйрықтардың жатыр-плаценталық кешеніндегі биохимиялық және құрылымдық өзгерістер.

Ғылыми жетекші - б.ғ.д., профессор Б.Ж. Култанов, И.Л. Копобаева.

5. Aцикловир және Aбакавирдің микротолқынды белсендіру жағдайында толық синтезін жасау.

Ғылыми жетекші – х.ғ.д., доцент Д.П. Хрусталев.

6. Көптеген дәрілік заттарға төзімді туберкулезбен ауыратын науқастарда екіншілік инфекцияның рөлін зерттеу.

Ғылыми жетекші – А.В. Лавриненко.

7. Thymus L. тобының кейбір өкілдеріне негізделген антимикробты және бактерицидтік әрекеттерге арналған жаңа дәрілік заттарды алудың құрамы мен технологиясын әзірлеу. Ғылыми жетекші – ф.ғ.д., қауымдастырылған профессор С.А. Ивасенко.